fbpx

 

Фондация „Звезден старт на таланти“ чрез дарителски фонд “МЛАДЕЖИ ПОДКРЕПЯТ МЛАДЕЖИ“

открива ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ

 

Цел на кампанията: Набиране на финансови средства от физически и юридически лица в подкрепа на младежки доброволчески инициативи.

За какво ще бъдат изразходвани дарените средства?

На конкурсен принцип ще бъдат подкрепени младежки доброволчески инициативи на стойност  от 100 до 1000 лева всяка, насочени към обмяна на опит и идеи, проблеми от социален, образователен, културен или екологичен характер или да създават нови условия за подобряване на живота и благополучието на младежката общност в България.

Кой може да кандидатства?

Младежки неправителствени организации  /сдружения, фондации/, неформални младежки групи /младежи на възраст от 14 до 25 години/.

Какви разходи ще бъдат финансирани?

Основни разходи, свързани с доброволческата инициатива, като материали, транспорт, храна за доброволците и т.н.

Целева сума: 20 000 лева

Начало на кампанията: 01.02.2018

Край на кампанията: 01.05.2018

Получател на даренията: Фондация „Звезден старт на таланти“ чрез дарителски фонд “МЛАДЕЖИ ПОДКРЕПЯТ МЛАДЕЖИ“

Скъпи приятели, отворете сърцата си и подкрепете дарителската кампания  

„АКТИВНИ МЛАДЕЖИ“.

НЕКА ЗАЕДНО ПОДКРЕПИМ АКТИВНОСТТА НА МЛАДИТЕ ХОРА В БЪЛГАРИЯ!

Можете да подкрепите дарителската кампания „АКТИВНИ МЛАДЕЖИ“ по следните начини:

  1. Банкова сметка:

ЦКБ АД, Клон „Мадрид”

БУЛ. „МАДРИД“ 37-39, 1225- София, България

IBAN: BG47 CECB 9790 10C5 5745 00

BIC: CECBBGSF

Основание за плащане: АКТИВНИ МЛАДЕЖИ

Титуляр на сметката: Фондация „Звезден старт на таланти“

2. През системата на ePay.bg :

Подкрепете дарителската кампания АКТИВНИ МЛАДЕЖИ

Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки

Имате възможност сами да изберете каква сума да дарите, след което натискате бутона ДАРИ. Ще бъдете прехвърлени на сайта epay.bg, където да завършите дарението си с дебитна/кредитна карта, в брой на каса на EasyPay или с банков превод.

ПРЕДВАРИТЕЛНО БЛАГОДАРИМ!!!