fbpx

МУЗИКАЛЕН И ТАНЦОВ ОНЛАЙН КОНКУРС

„ЗВЕЗДЕН МИГ“

Организатор на конкурса:

Медийни партньори:

МЛАДЕЖКА МЕДИЙНА ГРУПА

Цел на конкурса: Популяризиране и стимулиране творческия потенциал на младите хора с изявени певчески и танцови заложби в областта на популярната и фолклорна музика.

Регламент:

  • В музикалния и танцов онлайн конкурс „ЗВЕЗДЕН МИГ“ могат да участват индивидуални изпълнители, дуети и групи, разпределени по категории и възрастови групи, както следва:

Категория поп изпълнители:

  • Индивидуални изпълнители, дуети и групи:
  1. Първа възрастова група: от 6 до 9 години;
  2. Втора възрастова група: от 10 до 14 години;
  3. Трета възрастова група: от 15 до 30 години.

Категория оперни певци, индивидуални изпълнители: от 18 до 30 години

Категория народно пеене:

  • Индивидуални изпълнители, дуети и групи:
  1. Първа възрастова група: от 6 до 9 години;
  2. Втора възрастова група: от 10 до 14 години;
  3. Трета възрастова група: от 15 до 30 години.
  • Конкурсът се провежда в две възрастови групи:

Първа възрастова група от 8 до 15 години индивидуални изпълнители и дуети;

Втора възрастова група от 16 до 35 години индивидуални изпълнители и дуети.