fbpx

КОРПОРАТИВНО ДАРИТЕЛСТВО

Ако Вие сте компания, която е направила избора да участва в процеса на промяната към подкрепа на младежките таланти и младежката активност, направете своето дарение към „МЛАДЕЖКА МЕДИЙНА ГРУПА“.

„МЛАДЕЖКА МЕДИЙНА ГРУПА“ е онлайн медийна платформа с включени интернет радио и интернет телевизионен канал за  популяризиране на младежки дейности и инициативи; талантливи младежи в областите изкуство, наука и спорт; младежи развиващи свой бизнес; юридически лица, подкрепящи младежкото развитие; статии с младежка тематика в различни сфери.

Предлагаме на Вашето внимание няколко възможности да подкрепяте нашето развитие:
• Чрез дарение по банков път
Не бива да се пропуска фактът, че фирмите – дарители се ползват от данъчни преференции в размер на 10 % от положителния счетоводен финансов резултат (счетоводната печалба), когато дарението е в полза на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, с изключение на организации, подпомагащи културата по смисъла на Закона за меценатството.

ЦКБ АД, Клон „Мадрид”

БУЛ. „МАДРИД“ 37-39, 1225- София, България

IBAN: BG47 CECB 9790 10C5 5745 00

BIC: CECBBGSF

Основание за плащане: Дарение за МЛАДЕЖКА МЕДИЙНА ГРУПА

Титуляр на сметката: Фондация „Звезден старт на таланти“

• Регулярно дарение чрез директен дебит

Свали форма

Чудесен пример за социална отговорност е, ако се включите чрез регулярно месечно дарителство.
Изграждане на дългосрочно партньорство с Фондация „Звезден старт на таланти“ чрез „МЛАДЕЖКА МЕДИЙНА ГРУПА“,дарителството от Ваша страна става по-мотивиращо и ангажиращо. По този начин ще можем да изградим дългосрочни отношения с Вашата компания, да надграждаме година след година и да увличаме и други.
Дарение от ваша страна чрез директен дебит представлява ежемесечно дарение на определена сума за определен период от време от фирмената Ви банкова сметка директно към банковата сметка на Фондация „Звезден старт на таланти“.

 • Чрез маркетингово обвързване с кауза
  Стратегията на Вашата компания може да бъде разширена в посока обвързване с каузата ни „МЛАДЕЖКА МЕДИЙНА ГРУПА“ на принципа на споделената стойност.

По този начин Вие имате възможността да обвържете продуктите и услугите, които произвеждате и разпространявате, с подкрепената от Вас кауза, удовлетворявайки непрекъснато нарастващото търсене на подобен вид продукти.
Част от Вашите приходи биха могли да бъдат дарявани за нашата кауза „МЛАДЕЖКА МЕДИЙНА ГРУПА“, чрез произвежданите от Вас продукти, предлагани на пазара с обозначение, на специално място и или под различна, удобна за Вас, форма. Това е един надежден начин да привлечете вниманието на клиенти, партньори и медии.

ИНДИВИДУАЛНО ДАРИТЕЛСТВО ОТ СЛУЖИТЕЛИ НА ФИРМАТА

 • Дарение по ведомост
  За много хора трудовото възнаграждение е основният или единствен доход. Въпреки това, те може би искат да правят добро – да даряват част от сумата, която получават, за благотворителна кауза.
  Може да предложите на своите колеги и служители да подкрепят каузата, отделяйки средства за нея всеки месец. Не се изискват усилия. Ние ще предоставим необходимите счетоводни документи:

Свали форма

Свали форма

Освен данъчното облекчение (5% за физически лица), Вие и Вашите служители печелите още един добър повод да се гордеете с колектива – правенето на добро сплотява, предизвиква усмивки и стопля както хората в нужда, така и даряващите.
Ето как може да се включите в нашата кауза:

 1. Включвайки се в нашата кауза, Вие ще изразите своята социална ангажираност и ще допринесете за подкрепа на младежките таланти и младежката активност!
 2. Ще получите сериозно популяризиране на дейността си, посредством нашата онлайн медийна платформа- „МЛАДЕЖКА МЕДИЙНА ГРУПА“/;
 3. Приносът Ви за каузата ще бъде подчертаван във всички информационни материали, които подготвяме за нашите публични изяви.
 4. Логото на фирмата Ви ще присъства постоянно на сайта ни като Дарител!
 5. Предоставяме договор за дарение, който Ви осигурява данъчно облекчение върху печалбата!

Гарантираме пълна прозрачност и отчети, чрез които виждате къде реално са отишли Вашите дарения!