fbpx

ИНОВАТИВНО ПРЕДСТАВЯНЕ!

 

 


 

 

ПОЕЗИЯТА ЗА ВСЕКИ, ОСТАВА ТЯ НАВЕКИ!

ОНЛАЙН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС

ГЛАСУВАНЕ:

Гласуването се извършва по два начина като се сборуват:

  • Даване на вот онлайн в реално време в платформата на конкурса. Можете да гласувате за един и същи участник от едно IP по веднъж на ден от 19.08.2019 до 23.08.2019 /включително/;
  • Изпращане на SMS на кратък номер 1915 с текст ОСPOEZIA от 1 до 37. /Пример: ОСPOEZIA1; ОСPOEZIA2; ОСPOEZIA3;…… и т.н/. Цената на 1 sms  за всички мобилни оператори е 1,20 лв. с ДДС. Един изпратен sms се равнява на 10 дадени вота. Един изпратен SMS се равнява на 10 дадени вота в платформата на класацията. Няма ограничения за броя изпратени SMS от 19.08.2019 до 23.08.2019 /включително/.

Победителят се определя от организаторите като се сборуват вота + изпратени sms: Пример: Дадени 200 вота за един участник, изпратени 10 sms за същия участник. Общият сбор вота е = 300.

Победителят в конкурса е участник /стихотворение/, получил най- голям сбор от дадени вота + изпратени SMS!


Харесайте фейсбук страницата на КОНКУРСИ! 


 

Към РЕГЛАМЕНТА на конкурса!

 

Contest Ended
Total votes for the Contest "ПОЕЗИЯТА ЗА ВСЕКИ, ОСТАВА ТЯ НАВЕКИ!" : 1357

Павел Ст..

Category : ПОЕЗИЯТА ЗА ВСЕК ..

Гласуването за предложеното стихотворение се извършва по два начина като се сборуват:

-Изпратен SMS на кратък номер 1915 с текст ОСPOEZIA33. Един изпратен SMS е на цена 1,20 лв. с ДДС за всички мобилни оператори. Един изпратен SMS се

26 Votes

Теодора ..

Category : ПОЕЗИЯТА ЗА ВСЕК ..

Гласуването за предложеното стихотворение се извършва по два начина като се сборуват:

-Изпратен SMS на кратък номер 1915 с текст ОСPOEZIA27. Един изпратен SMS е на цена 1,20 лв. с ДДС за всички мобилни оператори. Един изпратен SMS се

1 Votes

Бетина С..

Category : ПОЕЗИЯТА ЗА ВСЕК ..

Гласуването за предложеното стихотворение се извършва по два начина като се сборуват:

-Изпратен SMS на кратък номер 1915 с текст ОСPOEZIA18. Един изпратен SMS е на цена 1,20 лв. с ДДС за всички мобилни оператори. Един изпратен SMS се

46 Votes

Бетина С..

Category : ПОЕЗИЯТА ЗА ВСЕК ..

Гласуването за предложеното стихотворение се извършва по два начина като се сборуват:

-Изпратен SMS на кратък номер 1915 с текст ОСPOEZIA17. Един изпратен SMS е на цена 1,20 лв. с ДДС за всички мобилни оператори. Един изпратен SMS се

23 Votes

Даяна Ми..

Category : ПОЕЗИЯТА ЗА ВСЕК ..

Гласуването за предложеното стихотворение се извършва по два начина като се сборуват:

-Изпратен SMS на кратък номер 1915 с текст ОСPOEZIA9. Един изпратен SMS е на цена 1,20 лв. с ДДС за всички мобилни оператори. Един изпратен SMS се

45 Votes

Даяна Ми..

Category : ПОЕЗИЯТА ЗА ВСЕК ..

Гласуването за предложеното стихотворение се извършва по два начина като се сборуват:

-Изпратен SMS на кратък номер 1915 с текст ОСPOEZIA8. Един изпратен SMS е на цена 1,20 лв. с ДДС за всички мобилни оператори. Един изпратен SMS се

43 Votes

Даяна Ми..

Category : ПОЕЗИЯТА ЗА ВСЕК ..

Гласуването за предложеното стихотворение се извършва по два начина като се сборуват:

-Изпратен SMS на кратък номер 1915 с текст ОСPOEZIA7. Един изпратен SMS е на цена 1,20 лв. с ДДС за всички мобилни оператори. Един изпратен SMS се

62 Votes

Лили Въл..

Category : ПОЕЗИЯТА ЗА ВСЕК ..

Гласуването за предложеното стихотворение се извършва по два начина като се сборуват:

-Изпратен SMS на кратък номер 1915 с текст ОСPOEZIA36. Един изпратен SMS е на цена 1,20 лв. с ДДС за всички мобилни оператори. Един изпратен SMS се

40 Votes

Лили Въл..

Category : ПОЕЗИЯТА ЗА ВСЕК ..

Гласуването за предложеното стихотворение се извършва по два начина като се сборуват:

-Изпратен SMS на кратък номер 1915 с текст ОСPOEZIA35. Един изпратен SMS е на цена 1,20 лв. с ДДС за всички мобилни оператори. Един изпратен SMS се

36 Votes

Лили Въл..

Category : ПОЕЗИЯТА ЗА ВСЕК ..

Гласуването за предложеното стихотворение се извършва по два начина като се сборуват:

-Изпратен SMS на кратък номер 1915 с текст ОСPOEZIA34. Един изпратен SMS е на цена 1,20 лв. с ДДС за всички мобилни оператори. Един изпратен SMS се

37 Votes

Валенти..

Category : ПОЕЗИЯТА ЗА ВСЕК ..

Гласуването за предложеното стихотворение се извършва по два начина като се сборуват:

-Изпратен SMS на кратък номер 1915 с текст ОСPOEZIA24. Един изпратен SMS е на цена 1,20 лв. с ДДС за всички мобилни оператори. Един изпратен SMS се

0 Votes

Валенти..

Category : ПОЕЗИЯТА ЗА ВСЕК ..

Гласуването за предложеното стихотворение се извършва по два начина като се сборуват:

-Изпратен SMS на кратък номер 1915 с текст ОСPOEZIA23. Един изпратен SMS е на цена 1,20 лв. с ДДС за всички мобилни оператори. Един изпратен SMS се

0 Votes

Валенти..

Category : ПОЕЗИЯТА ЗА ВСЕК ..

Гласуването за предложеното стихотворение се извършва по два начина като се сборуват:

-Изпратен SMS на кратък номер 1915 с текст ОСPOEZIA22. Един изпратен SMS е на цена 1,20 лв. с ДДС за всички мобилни оператори. Един изпратен SMS се

0 Votes

Бетина С..

Category : ПОЕЗИЯТА ЗА ВСЕК ..

Гласуването за предложеното стихотворение се извършва по два начина като се сборуват:

-Изпратен SMS на кратък номер 1915 с текст ОСPOEZIA15. Един изпратен SMS е на цена 1,20 лв. с ДДС за всички мобилни оператори. Един изпратен SMS се

0 Votes

Бетина С..

Category : ПОЕЗИЯТА ЗА ВСЕК ..

Гласуването за предложеното стихотворение се извършва по два начина като се сборуват:

-Изпратен SMS на кратък номер 1915 с текст ОСPOEZIA14. Един изпратен SMS е на цена 1,20 лв. с ДДС за всички мобилни оператори. Един изпратен SMS се

0 Votes

Бетина С..

Category : ПОЕЗИЯТА ЗА ВСЕК ..

Гласуването за предложеното стихотворение се извършва по два начина като се сборуват:

-Изпратен SMS на кратък номер 1915 с текст ОСPOEZIA13. Един изпратен SMS е на цена 1,20 лв. с ДДС за всички мобилни оператори. Един изпратен SMS се

2 Votes

Ивелина ..

Category : ПОЕЗИЯТА ЗА ВСЕК ..

Гласуването за предложеното стихотворение се извършва по два начина като се сборуват:

-Изпратен SMS на кратък номер 1915 с текст ОСPOEZIA3. Един изпратен SMS е на цена 1,20 лв. с ДДС за всички мобилни оператори. Един изпратен SMS се

0 Votes

Ивелина ..

Category : ПОЕЗИЯТА ЗА ВСЕК ..

Гласуването за предложеното стихотворение се извършва по два начина като се сборуват:

-Изпратен SMS на кратък номер 1915 с текст ОСPOEZIA1. Един изпратен SMS е на цена 1,20 лв. с ДДС за всички мобилни оператори. Един изпратен SMS се

0 Votes

Ивелина ..

Category : ПОЕЗИЯТА ЗА ВСЕК ..

Гласуването за предложеното стихотворение се извършва по два начина като се сборуват:

-Изпратен SMS на кратък номер 1915 с текст ОСPOEZIA2. Един изпратен SMS е на цена 1,20 лв. с ДДС за всички мобилни оператори. Един изпратен SMS се

0 Votes

Димитър ..

Category : ПОЕЗИЯТА ЗА ВСЕК ..

Гласуването за предложеното стихотворение се извършва по два начина като се сборуват:

-Изпратен SMS на кратък номер 1915 с текст ОСPOEZIA30. Един изпратен SMS е на цена 1,20 лв. с ДДС за всички мобилни оператори. Един изпратен SMS се

1 Votes

Димитър ..

Category : ПОЕЗИЯТА ЗА ВСЕК ..

Гласуването за предложеното стихотворение се извършва по два начина като се сборуват:

-Изпратен SMS на кратък номер 1915 с текст ОСPOEZIA29. Един изпратен SMS е на цена 1,20 лв. с ДДС за всички мобилни оператори. Един изпратен SMS се

1 Votes

Димитър ..

Category : ПОЕЗИЯТА ЗА ВСЕК ..

Гласуването за предложеното стихотворение се извършва по два начина като се сборуват:

-Изпратен SMS на кратък номер 1915 с текст ОСPOEZIA28. Един изпратен SMS е на цена 1,20 лв. с ДДС за всички мобилни оператори. Един изпратен SMS се

0 Votes

Теодора ..

Category : ПОЕЗИЯТА ЗА ВСЕК ..

Гласуването за предложеното стихотворение се извършва по два начина като се сборуват:

-Изпратен SMS на кратък номер 1915 с текст ОСPOEZIA20. Един изпратен SMS е на цена 1,20 лв. с ДДС за всички мобилни оператори. Един изпратен SMS се

16 Votes

Теодора ..

Category : ПОЕЗИЯТА ЗА ВСЕК ..

Гласуването за предложеното стихотворение се извършва по два начина като се сборуват:

-Изпратен SMS на кратък номер 1915 с текст ОСPOEZIA21. Един изпратен SMS е на цена 1,20 лв. с ДДС за всички мобилни оператори. Един изпратен SMS се

15 Votes

Теодора ..

Category : ПОЕЗИЯТА ЗА ВСЕК ..

Гласуването за предложеното стихотворение се извършва по два начина като се сборуват:

-Изпратен SMS на кратък номер 1915 с текст ОСPOEZIA19. Един изпратен SMS е на цена 1,20 лв. с ДДС за всички мобилни оператори. Един изпратен SMS се

16 Votes

Катя Дим..

Category : ПОЕЗИЯТА ЗА ВСЕК ..

Гласуването за предложеното стихотворение се извършва по два начина като се сборуват:

-Изпратен SMS на кратък номер 1915 с текст ОСPOEZIA32. Един изпратен SMS е на цена 1,20 лв. с ДДС за всички мобилни оператори. Един изпратен SMS се

1 Votes

Катя Дим..

Category : ПОЕЗИЯТА ЗА ВСЕК ..

Гласуването за предложеното стихотворение се извършва по два начина като се сборуват:

-Изпратен SMS на кратък номер 1915 с текст ОСPOEZIA31. Един изпратен SMS е на цена 1,20 лв. с ДДС за всички мобилни оператори. Един изпратен SMS се

1 Votes

Андреа П..

Category : ПОЕЗИЯТА ЗА ВСЕК ..

Гласуването за предложеното стихотворение се извършва по два начина като се сборуват:

-Изпратен SMS на кратък номер 1915 с текст ОСPOEZIA26. Един изпратен SMS е на цена 1,20 лв. с ДДС за всички мобилни оператори. Един изпратен SMS се

1 Votes

Андреа П..

Category : ПОЕЗИЯТА ЗА ВСЕК ..

Гласуването за предложеното стихотворение се извършва по два начина като се сборуват:

-Изпратен SMS на кратък номер 1915 с текст ОСPOEZIA25. Един изпратен SMS е на цена 1,20 лв. с ДДС за всички мобилни оператори. Един изпратен SMS се

1 Votes

Радосла..

Category : ПОЕЗИЯТА ЗА ВСЕК ..

Гласуването за предложеното стихотворение се извършва по два начина като се сборуват:

-Изпратен SMS на кратък номер 1915 с текст ОСPOEZIA16. Един изпратен SMS е на цена 1,20 лв. с ДДС за всички мобилни оператори. Един изпратен SMS се

1 Votes

Галина К..

Category : ПОЕЗИЯТА ЗА ВСЕК ..

Гласуването за предложеното стихотворение се извършва по два начина като се сборуват:

-Изпратен SMS на кратък номер 1915 с текст ОСPOEZIA12. Един изпратен SMS е на цена 1,20 лв. с ДДС за всички мобилни оператори. Един изпратен SMS се

17 Votes

Галина К..

Category : ПОЕЗИЯТА ЗА ВСЕК ..

Гласуването за предложеното стихотворение се извършва по два начина като се сборуват:

-Изпратен SMS на кратък номер 1915 с текст ОСPOEZIA11. Един изпратен SMS е на цена 1,20 лв. с ДДС за всички мобилни оператори. Един изпратен SMS се

5 Votes

Галина К..

Category : ПОЕЗИЯТА ЗА ВСЕК ..

Гласуването за предложеното стихотворение се извършва по два начина като се сборуват:

-Изпратен SMS на кратък номер 1915 с текст ОСPOEZIA10. Един изпратен SMS е на цена 1,20 лв. с ДДС за всички мобилни оператори. Един изпратен SMS се

88 Votes

Памела М..

Category : ПОЕЗИЯТА ЗА ВСЕК ..

Гласуването за предложеното стихотворение се извършва по два начина като се сборуват:

-Изпратен SMS на кратък номер 1915 с текст ОСPOEZIA37. Един изпратен SMS е на цена 1,20 лв. с ДДС за всички мобилни оператори. Един изпратен SMS се

1 Votes

Борис Ан..

Category : ПОЕЗИЯТА ЗА ВСЕК ..

Гласуването за предложеното стихотворение се извършва по два начина като се сборуват:

-Изпратен SMS на кратък номер 1915 с текст ОСPOEZIA6. Един изпратен SMS е на цена 1,20 лв. с ДДС за всички мобилни оператори. Един изпратен SMS се

300 Votes

Борис Ан..

Category : ПОЕЗИЯТА ЗА ВСЕК ..

Гласуването за предложеното стихотворение се извършва по два начина като се сборуват:

-Изпратен SMS на кратък номер 1915 с текст ОСPOEZIA5. Един изпратен SMS е на цена 1,20 лв. с ДДС за всички мобилни оператори. Един изпратен SMS се

264 Votes

Борис Ан..

Category : ПОЕЗИЯТА ЗА ВСЕК ..

Гласуването за предложеното стихотворение се извършва по два начина като се сборуват:

-Изпратен SMS на кратък номер 1915 с текст ОСPOEZIA4. Един изпратен SMS е на цена 1,20 лв. с ДДС за всички мобилни оператори. Един изпратен SMS

267 Votes