fbpx
Contest Category : ПОЕЗИЯТА ЗА ВСЕКИ, ОСТАВА ТЯ НАВЕКИ!
Contest Ended
Total votes for the Contest "ПОЕЗИЯТА ЗА ВСЕКИ, ОСТАВА ТЯ НАВЕКИ!" : 1357
Allowed File Types:All Allowed File Size Limit:1MB

Павел Ст..

Category : ПОЕЗИЯТА ЗА ВСЕК ..

Гласуването за предложеното стихотворение се извършва по два начина като се сборуват:

-Изпратен SMS на кратък номер 1915 с текст ОСPOEZIA33. Един изпратен SMS е на цена 1,20 лв. с ДДС за всички мобилни оператори. Един изпратен SMS се

26 Votes

Теодора ..

Category : ПОЕЗИЯТА ЗА ВСЕК ..

Гласуването за предложеното стихотворение се извършва по два начина като се сборуват:

-Изпратен SMS на кратък номер 1915 с текст ОСPOEZIA27. Един изпратен SMS е на цена 1,20 лв. с ДДС за всички мобилни оператори. Един изпратен SMS се

1 Votes

Бетина С..

Category : ПОЕЗИЯТА ЗА ВСЕК ..

Гласуването за предложеното стихотворение се извършва по два начина като се сборуват:

-Изпратен SMS на кратък номер 1915 с текст ОСPOEZIA18. Един изпратен SMS е на цена 1,20 лв. с ДДС за всички мобилни оператори. Един изпратен SMS се

46 Votes

Бетина С..

Category : ПОЕЗИЯТА ЗА ВСЕК ..

Гласуването за предложеното стихотворение се извършва по два начина като се сборуват:

-Изпратен SMS на кратък номер 1915 с текст ОСPOEZIA17. Един изпратен SMS е на цена 1,20 лв. с ДДС за всички мобилни оператори. Един изпратен SMS се

23 Votes

Даяна Ми..

Category : ПОЕЗИЯТА ЗА ВСЕК ..

Гласуването за предложеното стихотворение се извършва по два начина като се сборуват:

-Изпратен SMS на кратък номер 1915 с текст ОСPOEZIA9. Един изпратен SMS е на цена 1,20 лв. с ДДС за всички мобилни оператори. Един изпратен SMS се

45 Votes

Даяна Ми..

Category : ПОЕЗИЯТА ЗА ВСЕК ..

Гласуването за предложеното стихотворение се извършва по два начина като се сборуват:

-Изпратен SMS на кратък номер 1915 с текст ОСPOEZIA8. Един изпратен SMS е на цена 1,20 лв. с ДДС за всички мобилни оператори. Един изпратен SMS се

43 Votes

Даяна Ми..

Category : ПОЕЗИЯТА ЗА ВСЕК ..

Гласуването за предложеното стихотворение се извършва по два начина като се сборуват:

-Изпратен SMS на кратък номер 1915 с текст ОСPOEZIA7. Един изпратен SMS е на цена 1,20 лв. с ДДС за всички мобилни оператори. Един изпратен SMS се

62 Votes

Лили Въл..

Category : ПОЕЗИЯТА ЗА ВСЕК ..

Гласуването за предложеното стихотворение се извършва по два начина като се сборуват:

-Изпратен SMS на кратък номер 1915 с текст ОСPOEZIA36. Един изпратен SMS е на цена 1,20 лв. с ДДС за всички мобилни оператори. Един изпратен SMS се

40 Votes

Лили Въл..

Category : ПОЕЗИЯТА ЗА ВСЕК ..

Гласуването за предложеното стихотворение се извършва по два начина като се сборуват:

-Изпратен SMS на кратък номер 1915 с текст ОСPOEZIA35. Един изпратен SMS е на цена 1,20 лв. с ДДС за всички мобилни оператори. Един изпратен SMS се

36 Votes

Лили Въл..

Category : ПОЕЗИЯТА ЗА ВСЕК ..

Гласуването за предложеното стихотворение се извършва по два начина като се сборуват:

-Изпратен SMS на кратък номер 1915 с текст ОСPOEZIA34. Един изпратен SMS е на цена 1,20 лв. с ДДС за всички мобилни оператори. Един изпратен SMS се

37 Votes
Page 1 of 41234