fbpx
Contest Category : ТОВА СЪМ АЗ-НИКОЛИНА БАРБУТЕВА
Total votes for the Contest "ТОВА СЪМ АЗ-НИКОЛИНА БАРБУТЕВА" : 6

От любовта най-много боли. Тя създава пукнатини върху душата ни, сърцето ни, устните ни. Желанието за любов е толкова объркващо и способно да ни лиши от разсъдък, че бихме могли сами да се запокитим в най-адовите дълбини. Любовта е глупост

След 1989 г. българското общество пое по пътя на труден и дълъг преход. Много от ценностите за младите бяха променени или заличени. Българското общество не е това, което е било преди 30 години. Нашите млади хора са различни. От една

Награда или наказание е да си жена? Силен или слаб пол сме? От Бога или от дявола е пратена жената? Всяка жена светица и/или грешница е? Аз като жена кое от двете съм повече? Пасвам ли напълно на съвременното определение