fbpx

Тренинг курс “Power of Light in youth work” в Левкада, Гърция 23.11 -04.12 2022

Автор: admin
Публикувано: 20.10.2022

Тренинг курс “Power of Light in youth work” в Левкада, Гърция 23.11 -04.12 2022

 

Фондация „Звезден старт на таланти“ като изпращаща организация предлага тренинг курс  “Power of Light in youth work” в Левкада, Гърция, финансиран по програма Еразъм+.
Тренинг курсът ще бъде през периода 23.11 -04.12 2022 с включени дни за пътуване и ще пътуват от България 2 участници над 18 години. Няма горна граница на възрастта!

Кратка информация за проекта:

SUMMARY OF THE PROJECT

We a l l know pl a ce s such a s pa r k s , squa res , monuments or bu i l d i ngs tha t cou ld be be t t e r va lued i n o rde r to make a ce r ta in env i ronment a t t r a c t i ve, t o tou r i s t s and to l o cal commun i t i e s , and to have an advantage no t on l y f rom a l andscape and v i sua l po in t of v i ew , bu t a l so f rom an economic and cu l tu ra l po in t o f v i ew . One o f t he i nnova t i ve sol u t i ons tha t we i den t i f i ed i s h ow in te re s t i ng and u se fu l i s t he p rog ramming of “a r t i s t l i gh t s ” or ” l i gh t shows” p ro j e c t i on on bu i l d i ng f a cades ( any t ype o f monument , i n c l ud ing l o c a t e d in r emote c i t i e s o r l o ca t i ons ) .

Пълната информация за проекта можете да изтеглите и разгледате от ТУК

Програмата на проекта можете да изтеглите и разгледате от ТУК

 

По проекта се поемат следните разходи:
-100 % от настаняване и храна;
-100% от транспортните разходи до лимита за транспорт от 275 евро.

Има следните такси от участниците:

  • Към посрещащата организация- 60 евро;
  • Към изпращащата организация- 60 евро.

Който проявява интерес, моля да изпрати СВ+ снимка на английски или български език на имейл: YouthExchange@zst-bg.org

Моля, само сигурни участници да изпращат своите кандидатури!

УСПЕХ!