fbpx

Тренинг курс “Rock Solid Soft Skills Training” vol.2, Краков, Полша 28.05-03.06. 2024

Автор: admin
Публикувано: 8.5.2024

Тренинг курс “Rock Solid Soft Skills Training” vol.2, Краков, Полша 28.05-03.06. 2024 

Фондация „Звезден старт на таланти“ като изпращаща организация предлага интересен тренинг курс “Rock Solid Soft Skills Training” vol.2, Краков, Полша, финансиран по програма Еразъм+.

Тренинг курсът ще бъде през периода 28.05-03.06. 2024 с включени дни за пътуване и ще пътуват от България 2 участници  на възраст 18+.

Информация за проекта:

Rock Solid Soft Skills is an innovative Erasmus+ training course designed to hone leadership and interpersonal skills through dynamic engagement and experiential learning. Led by exceptional trainers well-versed in the David Kolb learning cycle and non-formal education methods, this course offers a transformative journey.
Participants dive into real-life scenarios, embracing the concrete experience phase, where they tackle challenges head-on, fostering teamwork and communication. Reflective observation follows, as participants analyze their experiences, acknowledging strengths and areas for growth.
Facilitators guide discussions, encouraging self-awareness and empathy.
Through abstract conceptualization, participants distill insights into actionable strategies, developing a robust understanding of effective leadership and interpersonal dynamics.
The course culminates in active experimentation, where participants apply newfound knowledge in simulated scenarios and role-playing exercises. This hands-on approach reinforces learning, empowering individuals to adapt and innovate in diverse contexts.
Combining the Kolb cycle with non-formal education methods like group discussions, case studies, and outdoor activities ensures an engaging and impactful learning experience. Rock Solid Soft Skills equips participants with the tools and confidence to excel as leaders and collaborators in today’s dynamic world.

Пълната информация за проекта можете да изтеглите и разгледате от ТУК

По проекта се поемат следните разходи:
-100 % от настаняване и храна;
-100% от транспортните разходи до лимита за транспорт от 275 евро.

По проекта има такса към изпращащата организация в размер на 60 евро:

ВАЖНО: Гаранция за участие в проекта е предварителна селекция на участника от изпращащата организация и внесена административна такса за участие в размер на 60 евро към изпращащата организация!

Който проявява интерес, моля да изпрати СВ+ снимка на английски или български език на имейл: YouthExchange@zst-bg.org

Моля, само сигурни участници да изпращат своите кандидатури!

УСПЕХ!

 


ПОДОБРИ своето психическо, физическо и социално благополучие!

За какво можем да помогнем:

  • Облекчаване на болката и намаляване на стреса;
  • Премахване на безпокойство и депресия;
  • Подобряване на съня;
  • Изгаряне на калории и мазнини;
  • Преодоляване на настинка и грип;
  • Заздравяване на рани;

Това е само малка извадка от широкия спектър на действие на

GLP ЗВУКОЧЕСТОТНА МУЗИКОТЕРАПИЯ.

Звукочестотните терапии се прилагат като част от конвенционалната терапия в  Клиника по физикална и рехабилитационна медицина на УМБАЛ «Царица Йоанна – ИСУЛ»

Присъедини се към нас с ПРЕМИУМ абонаментен план. Получавате 7 дни безплатен тестов период. Можете по всяко време да анулирате своя абонамент: petkovmusic.eu